תכנית גינת מרפסת להורדה

תכנית גינת מרפסת להורדה

תכנית גינת מרפסת להורדה

קובץ דוגמה להורדה

הקובץ שתורידו מציג וממחיש אחד לאחד את מה שתקבלו בתום שלב התכנון הראשוני. הורידו, קראו בעיון, הבינו ונמשיך משם.

מה תמצאו כאן?

תכנית שתילה

תכנית העמדה

תכנית השקיה

כתב כמויות או מה שאני קורא לו 'רשימת מכולת'

הנחיות לביצוע

ועוד….

בקיצור הורידו כדי לחוש ולהבין במה מדובר.

שימו לב – כל התכנים המוצגים בצבע כחול מודגש בקובץ כתב הכמויות מיועדים להקלקה.

כך תוכלו מיד לראות ולהבין באילו צמחים או אביזרים מדובר.